Είδη ατομικής προστασίας-υγιεινής

 

Οι σύγχρονοι κανόνες υγιεινής, που επιβάλλονται εξάλλου και από τα πρότυπα ποιότητας, ISO, HACCP, κτλ, θεωρούν απαραίτητη την προστασία των εργαζομένων σε οποιοδήποτε χώρο εστίασης.
Γάντια μίας χρήσης, ποδιές, καπέλα, δίκοχα, διχτάκια εξυπηρετούν αυτό το σκοπό και η χρήση τους κρίνεται απαραίτητη πλέον. 

Είδη, ατομικής, προστασίας-υγιεινής